Select Page

Compromesos per naturalesa

Volem continuar sent una empresa sostenible compromesos amb un negoci responsable

Reduïm l’ús dels plàstics

Hem augmentat les referències que contenen material reciclat (rPET) a les seves estructures a les ampolles Borges d’1L, 2L i 5L aconseguint un estalvi de plàstic no introduït al mercat de 383Tn.

↓ Tn. anuals

%

ús de plàstic reciclat

%

reciclable

%

més lleugera

Certifiquem les nostres finques amb el GLOBAL GAP

Amb el compromís de garantir una agricultura sostenible i responsable i un ús adequat dels recursos hídrics certifiquem les nostres plantacions de nogueres, festucs i ametllers amb els estàndards de bones pràctiques agrícoles Global GAP i ens adherim a la plataforma EsAgua.

Ha. certificades

%

Ha. certificades

Utilitzem energia renovable certificada

A partir del 2020 l’energia elèctrica contractada en els principals centres productius del grup és d’origen 100% renovable.

%

energia renovable al Grup

tonelades de CO₂ evitades

Calculem les emissions de CO₂

A través de la Fundació Empresa i Clima hem calculat les emissions en els principals centres productius per a poder establir millores i optimitzar els processos que més impacte tenen sobre el medi ambient.

Disposem d’una planta de cogeneració d’energia d’alta eficiència

És considerada una de les més eficients del país i el seu objectiu és generar electricitat i calor en un mateix procés. També aprofitem els gasos de combustió generats a la caldera durant el procés de cogeneració evitant que es desprenguin a l’atmosfera.

Contribuïm als objectius de la UE de reducció d’emissions de CO₂

Contribuïm a l’economia circular dels envasos monodosis

Les terrines monodosis de les marques Borges i Capricho Andaluz obtenen la certificació ECOSENSE. Compten amb un 95% materials reciclats S, garantint el cicle de l’economia circular.

milions de monodosis anuals

%

materials reciclats

Apostem per una inversió sostenible

Hem formalitzat un préstec sostenible les condicions del cual estan vinculades a l’evolució de l’impacte ambiental en la nostra producció industrial incorporant així, criteris de sostenibiliat ESG (Environment, Social and Governance) en l’estructura financera del grup.

Treballem per valoritzar els nostres subproductes

Reaprofitem els subproductes que generem per al consum de biomassa i alimentació animal.

Tn. de farina de llavors per alimentació animal

Tn. de closca d'ametlla per biomassa

Tn. de pinyol d’oliva per biomassa

Tn. pell d’ametlla per alimentació animal

Apostem per un entorn de treball saludable

Eliminem els gots i bosses de plàstic dels nostres principals centres productius i promovem activitats esportives i saludables entre la nostra plantilla.

↓ gots anuals

↓ Tn de plàstic

Empresa lliure de fum

Preservem la biodiversitat de les nostres finques

Col·laborem amb la undació Global Nature per millorar la biodiversiat de les nostres finques.

  • Introduïm polinitzadors naturals*
  • Destinem 138 hectàrees a mesures ambientals
  • Pla d’Acció per la Biodiversitat a la Finca Mas de Colom
* Fins a 60.000 abelles durant el procés de pol·linització dels nostres ametllers

Oferim una alternativa per substituir els greixos saturats

El Healthy & Green Solid Oil 4.0, contribueix a promoure una alimentació sana i saludable sent una alternativa a l’ús d’oli de palma, greixos lactis, hidrogenats i d’origen animal.

Apostem per productes ecològics i saludables

La gamma ECO NATURA, ofereix només productes bàsics de la dieta mediterrània, que compleixen amb els estàndards de l’agricultura ecològica i que es produeixen i distribueixen de manera sostenible.